Project C707 Kunstwerk de Pol

Plaats Diepeneheim NL

In ontwerp september 2011

Omschrijving theater | café | foyer | kunst en theaterwerkplaats | expositieruimten | gastverblijven

Soort cultuur

Opdrachtgever gemeente Hof van Twente

Programma nb m˛ bvo

Team Robert ten Dam | Theo Reitsema | Paul Diederen | Dennis Weerink | Stephanie Weitering | Michiel Wolvenne

Ism Reitsema & Partners | diederendirrix
Bijzonderheden prijsvraag 2e

  

 

Info Voor Kunstwerk Diepenheim is een ontwerp gemaakt voor de Pol van Diepenheim.  Het bestaat uit 2 grote programma's: de voormalige herberg de Pol wordt gerenoveerd tot cultureel café met erachter een nieuw theater en het huidige cultureel centrum wordt getransformeerd tot een theaterwerkplaats (Artist in Residence).

 

Daarnaast zijn er een aantal kleiner programma's zoals de renovatie en transformatie van boerderij het Ottenhuis tot expositieruimte, de renovatie van de voormalige maalderij en diepvrieshuisje. Bij de Artist in Residence behoren ook de nieuwe kunstenaarshuisjes, tijdelijk gastateliers voor kunstenaars. Door de verschillende projecten te verbinden aan bestaande voorzieningen ontstaat een netwerk voor Kunstwerk Diepenheim.

 

Onder de andere projecten van Kunstwerk Diepenheim vallen het Drawing Centre en de Kunstvereniging Diepenheim.

 

 

--> naar Kunstwerk | Kunstvereniging Diepenheim | Diepenheim NL | 2012

--> naar Drawing Centre Diepenheim | Diepenheim nl | 2011
--> terug naar in ontwerp